Tượng Phật bên trong một Tượng Phật ở ngôi chùa Thái

 

 

 

 

Tôi  đã từng nhìn thấy nhiều tấm tranh/ tượng Phật rất lạ. Và đây cũng là một trong những tấm ảnh lạ tôi được xem. Trông như là một tượng Phật trong một tượng Phật. Thật ra thì ngày xưa , pho tượng nhỏ bên trong đã bị hư hoại qua năm tháng và nhà chùa đã quyết định xây thêm một pho tượng mới và to hơn ngay chính chỗ đặt pho tượng cũ. Một hôm thì phần trước của pho tương bị nứt làm hiện rõ pho tượng nhỏ bên trong. Tôi không biết là chùa sẽ còn để nguyên vậy không. Tôi hy vọng là còn. Ai ở quận Tron (Uttaradit) thì đến xem và cho tôi biết nhé.

 

 

 

Chuyển ngữ: Thích Bửu Ân

Nguồn tiếng Anh: Bangkok Post

www.hanhhuongdulich.com