TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

 

 

 

長相思其二

日色欲盡花含煙, 
月明如素愁不眠。 
趙瑟初停鳳凰柱, 
蜀琴欲奏鴛鴦絃。 
此曲有意無人傳, 
願隨春風寄燕然。 
憶君迢迢隔青天, 
昔時橫波目, 
今作流淚泉。 
不信妾腸斷, 
歸來看取明鏡。

 

Trường tương tư kỳ 2

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên, 
Nguyệt minh như tố sầu bất miên. 
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ, 
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền. 
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền, 
Nguyện tuỳ xân phong ký Yên Nhiên. 
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên, 
Tích thì hoành ba mục, 
Kim tác lưu lệ tuyền. 
Bất tín thiếp trường đoạn, 
Qui lai khán thủ minh kính tiền.

 

Trường tương tư kỳ 2 (Người dịch: Lê Nguyễn Lưu)

Mặt trời sắp tắt khói lồng hoa 
Buồn thương thao thức ngắm trăng ngà 
Triệu sắt vừa nghe cung phượng dứt 
Thục cầm đã trỗi phím uyên hoà 
Khúc này có ý chẳng ai ca ! 
Yên Nhiên xin gởi gió xuân ra 
Nhớ chàng dằng dặc cách trời xa 
Mắt xưa làn sóng gợn 
Nay thành suối lệ sa 
Không tin lòng thiếp khổ 
Xin chàng về ngắm tấm gương nhà! 

Một bản dịch khác:

Mặt trời sắp tắt, hoa ngậm khói sương 
Trăng sáng vằng vặc, nỗi sầu vương 
Đàn Triệu vừa ngưng dây hoàng phụng 
Đàn Thục đã tấu khúc uyên ương. 

Nhạc này có ý chẳng ai truyền 
Nhờ ngọn xuân phong gửi Yên Nhiên 
Nhớ chàng trời xa thăm thẳm 
Ngày xưa mắt đưa ngang gợn sóng 
Bây giờ lệ chảy dọc suối trong 
Chàng không tin tâm can thiếp khổ 
Xin về ngắm trong gương đồng.