Lễ hội bánh hồ lô Trung Quốc

  • 24/12/2017
  • 0
Lễ hội bánh hồ lô Trung Quốc       Lễ hội bánh hồ lô, một loại bánh ngọt truyền thống ở miền Bắc Trung Quốc, diễn ra tại thành phố ven biển Thanh Đảo, Trung Quốc. Tại lễ hội bánh hồ lô ở Trung ...