Thiền từng phút

  • 24/12/2017
  • 0
Thiền Từng Phút... Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang ...

Tự yêu mình

  • 24/12/2017
  • 0
Tự Yêu Mình   Thần thoại Hy Lạp kể rằng: ngày xưa, có một chàng trai tên là Narcisse, con của thần sông Céphise và tiên nữ Liriopé. Chàng đẹp trai đến nỗi bất kỳ cô gái nào gặp anh ta cũng ...

MỘT TÀI KHOẢN VÔ GIÁ!

  • 24/12/2017
  • 0
MỘT TÀI KHOẢN VÔ GIÁ!   Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng ...

HƠI THỞ (TRUYỆN THIỀN)

  • 24/12/2017
  • 0
HƠI THỞ (TRUYỆN THIỀN)     Thầy hỏi: - Đời sống dài bao lâu? Một thiền sinh đáp: - Một trăm năm. Người khác nói: - Cho đến lúc ta chết. Thầy bảo: - Cả hai đều sai. Cả lớp hỏi: - Thưa, vậy đời sống dài bao lâu? - Trong hơi ...