Thư Viện
Triết Lý Ưa Chuộng

Triết Lý Ưa Chuộng

"Đừng bao giờ giải thích; Bạn bè của bạn thì không cần nghe, còn kẻ thù của bạn thì không bao giờ tin."

Triết Lý Ưa Chuộng

 

 

 

 

Các tin khác