Thư Viện
Tình Người

Tình Người

Tác giả: HT.Thích Nhất Hạnh
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Ngân, Minh Thảo
Thực hiện: Diệu Pháp Âm

Tình Người

Tác giả: HT.Thích Nhất Hạnh

Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Ngân, Minh Thảo
Thực hiện: Diệu Pháp Âm

 

Các tin khác