Thiền căn bản cho mọi người

 • 24/12/2017
 • 0
Thiền căn bản cho mọi người   Thiền Minh sát là một trong những phương pháp thiền cơ bản, thực hành phương pháp thiền này giúp thiền sinh có một cách hiểu đúng đắn về bản chất của tinh thần và thể ...

Tĩnh Mặc

 • 24/12/2017
 • 0
Tĩnh Mặc 1) Nhân duyên tại Sàvatthi... 2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy trú tâm, dán tâm vào tỉnh mặc. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có tỉnh mặc hiểu biết một cách như thật. 3) Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc ...

Thở Thiền- Tự cứu mạng

 • 24/12/2017
 • 0
Thở Thiền - Tự cứu mạng   Cách đây vài năm, khi tôi đang còn chủ trương một chương trình có tính cách thiện nguyện và phải trang trải và chi tiêu rất nhiều cho chương trình này, trong khi không có ...

Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?

 • 24/12/2017
 • 0
Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?   Như chúng ta đã được biết, quá trình đi đến giác ngộ của đức Phật đều phải trải qua tất cả các bước theo quy luật của tự nhiên của ...

MƯỜI TỜ GIẤY CUỘC ĐỜI

 • 24/12/2017
 • 0
MƯỜI TỜ GIẤY CUỘC ĐỜI     Bài pháp do Tiến sĩ Đại đức Thiện Minh giảng tại buổi sám hối lệ ngày 10-3-2013 (29 tháng giêng năm Quý Tỵ) tại Tổ đình Bửu Quang. Hôm nay là ngày sám hối lệ. Tất cả ...

Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường

 • 24/12/2017
 • 0
Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường   1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiều-tát-la) đi đến Thế Tôn, ...

Bữa ăn cuối cùng của đức Phật

 • 24/12/2017
 • 0
Bữa ăn cuối cùng của đức Phật   Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của Ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn tạo phước đức cho Thuần Đà nên Ngài quyết định dùng bữa ăn do Thuần Đà cúng ...

Đối mặt với những khổ đau trong cuộc đời

 • 24/12/2017
 • 0
Đối mặt với những khổ đau trong cuộc đời   Lời tâm sự của đại sư Ajahn Chah với một nữ đệ tử phút lâm chung. Ông nói: Ðiều làm ta đau khổ không phải là thân này, mà chính là sự ...

Từ Bi Kinh

 • 24/12/2017
 • 0
Từ Bi Kinh     1. Người khôn có đủ đức tài, Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình. Dọn lòng an tịnh thanh bình Tiến vào Cực lạc Vô sinh Niết Bàn Giữ lòng chánh trực đoan trang, Nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe ...

50 câu danh ngôn của Đức Dalai Lama

 • 24/12/2017
 • 0
50 câu danh ngôn của Đức Dalai Lama   Trong thời gian làm trưởng Ban tổ chức Pháp hội đức Dalai Lama 14 thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Tu viện Namgyal, Dharmasala, Ấn Độ, từ ngày 1-3/7/2013, tôi có cơ hội ...