Lời Phật dạy: Khen chớ vội mừng, bị chê chớ vội buồn

Lời Phật dạy: Khen chớ vội mừng, bị chê chớ vội buồn Trong cuộc sống hàng ngày người con Phật luôn tâm niệm phải tạo ra phước báo để vun trồng công đức cho bản thân và gia đình. Có rất ...

Lời Phật dạy về Y phục

Lời Phật dạy về Y phục Lời Phật dạy về Y phục Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi Tôn giả Nanda, đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế Tôn; sau ...

Phật pháp mỗi ngày – Ý nghĩa của 3 nén nhang, 3 vái, 3 lạy

Phật pháp mỗi ngày - Ý nghĩa của 3 nén nhang, 3 vái, 3 lạy Thắp 3 nén nhang, vái 3 vái và lạy 3 lạy có ý nghĩa rất sâu xa, liên quan mật thiết đến văn hóa và niềm ...

Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật

Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Trong Kinh Di Giáo, Ðức Phật có dạy: "Không nên quan tâm chuyện thế gian. Không nên loan truyền các tin đồn". Tại sao vậy? Bởi vì các chuyện thế gian thường là ...

Lời Phật dạy: Làm gì khi bị bế tắc

Lời Phật dạy: Làm gì khi bị bế tắc Đời người không ít thì nhiều lần ai trong chúng ta cũng đã từng gặp bế tắc, bế tắc trong nhiều trường hơp, gia đình, công việc, các mối quan hệ xã ...

Thân – Khẩu – Ý và sự tương quan giữa tác hại và lợi ích

Thân - Khẩu - Ý và sự tương quan giữa tác hại và lợi ích Thân - Khẩu - Ý giữ ba lãnh địa khác nhau, nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, thân hành động nhưng không có ...

Tìm hảo tướng của Phật ở đâu?

Tìm hảo tướng của Phật ở đâu? Khi sắc không còn là “của ta” nữa thì không ngớt khổ đau, tuyệt vọng. Chuyện tưởng đơn giản là vậy, mà đã có ai luôn tỉnh giác - không để cho tâm dính ...

Đức Phật lập ra đạo để dạy loài người hiểu biết những gì?

Đức Phật lập ra đạo để dạy loài người hiểu biết những gì? Về kinh điển và giáo lý giáo điều thì nhiều, nhưng trong 49 năm hành đạo, bản hoài của đức Phật là giúp cho loài người giác ngộ ...

Hạnh hiếu của Đức Phật

Hạnh hiếu của Đức Phật Dù rằng, Thế Tôn không chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ cùng thân quyến như thế thường nhưng Ngài đã tận tình chăm dưỡng đời sống tinh thần, khiến cho họ thăng hoa tâm linh, ...

Lợi ích của pháp tu sám hối

Lợi ích của pháp tu sám hối Pháp tu sám hối trong đạo Phật không mang ý nghĩa là nghi thức rửa tội như các tôn giáo khác đã làm, mà nó mang ý nghĩa nhận sai và sửa sai. Pháp tu ...