Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?

 • 24/12/2017
 • 0
Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?   Như chúng ta đã được biết, quá trình đi đến giác ngộ của đức Phật đều phải trải qua tất cả các bước theo quy luật của tự nhiên của ...

MƯỜI TỜ GIẤY CUỘC ĐỜI

 • 24/12/2017
 • 0
MƯỜI TỜ GIẤY CUỘC ĐỜI     Bài pháp do Tiến sĩ Đại đức Thiện Minh giảng tại buổi sám hối lệ ngày 10-3-2013 (29 tháng giêng năm Quý Tỵ) tại Tổ đình Bửu Quang. Hôm nay là ngày sám hối lệ. Tất cả ...

Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường

 • 24/12/2017
 • 0
Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường   1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiều-tát-la) đi đến Thế Tôn, ...

Bữa ăn cuối cùng của đức Phật

 • 24/12/2017
 • 0
Bữa ăn cuối cùng của đức Phật   Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của Ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn tạo phước đức cho Thuần Đà nên Ngài quyết định dùng bữa ăn do Thuần Đà cúng ...

Đối mặt với những khổ đau trong cuộc đời

 • 24/12/2017
 • 0
Đối mặt với những khổ đau trong cuộc đời   Lời tâm sự của đại sư Ajahn Chah với một nữ đệ tử phút lâm chung. Ông nói: Ðiều làm ta đau khổ không phải là thân này, mà chính là sự ...

Từ Bi Kinh

 • 24/12/2017
 • 0
Từ Bi Kinh     1. Người khôn có đủ đức tài, Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình. Dọn lòng an tịnh thanh bình Tiến vào Cực lạc Vô sinh Niết Bàn Giữ lòng chánh trực đoan trang, Nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe ...

50 câu danh ngôn của Đức Dalai Lama

 • 24/12/2017
 • 0
50 câu danh ngôn của Đức Dalai Lama   Trong thời gian làm trưởng Ban tổ chức Pháp hội đức Dalai Lama 14 thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Tu viện Namgyal, Dharmasala, Ấn Độ, từ ngày 1-3/7/2013, tôi có cơ hội ...

ANGULIMALA – Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

 • 24/12/2017
 • 0
ANGULIMALA – Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ   QĐ – Thuở xa xưa có một chàng trai con của một vị Bà la môn (giai cấp “tu sĩ” cao nhất ở Ấn Độ) sống dưới triều đại vua ...

TU TẬP TÂM LÀNH THIỆN

 • 24/12/2017
 • 0
TU TẬP TÂM LÀNH THIỆN     Tâm thường sanh diệt rất nhanh, những loại tâm bất thiện sanh diệt thường xuyên,  ngược lại những tâm thiện như tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả,  tâm thiền, tâm đạo quả nhiều khi ...

Sống Theo Pháp

 • 24/12/2017
 • 0
Sống Theo Pháp   Lúc bấy giờ một vị Tỳ kheo đến thăm viếng Đức Thế Tôn, sau khi đến vị ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn, đản lễ xong vị ấy ngồi xuống một bên. Ngồi xong, vị ấy nói với ...