Con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc

 • 24/12/2017
 • 0
Con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc       Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ, con chết con vẫn còn ân ...

Trí tuệ tối thượng

 • 24/12/2017
 • 0
Trí tuệ tối thượng   Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại ngôi làng tên Sàla. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:   Này các Tỷ kheo, ví như trong loài bàng sanh, sư tử vua các loài thú ...

Hai viên gạch so le

 • 24/12/2017
 • 0
Hai Viên Gạch So le   Vào năm 1983, sau khi chúng tôi gom góp hết tiền của để mua một mảnh đất xây đạo tràng, và còn mang nợ một khoản nữa, trên mảnh đất trống này, mọi thứ công cụ ...

LỜI PHẬT DẠY LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ

 • 24/12/2017
 • 0
  Lời Phật dạy liên quan đến người nữ     Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang ...

Người Con Gái Chăn Ðà La và Vấn Ðề Giai Cấp

 • 24/12/2017
 • 0
Người Con Gái Chăn Ðà La và Vấn Ðề Giai Cấp     Ðức Phật Siddhattha Gotama đang ngự trong thành Sàvatthi (Sravasti, Xá Vệ), Ấn Ðộ, tại Kỳ Viên Tịnh Xá của Trưởng Giả Anàthapindika, Cấp Cô Ðộc. Vào lúc ấy Ðại ...

Công phu niệm Phật

 • 24/12/2017
 • 0
Công phu niệm Phật   Niệm Phật là một trong những pháp môn tu tập có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, đem lại niềm an vui giải thoát cho tự thân và cho cả cuộc đời.    Tuy nhiên, để đạt ...

Thiền căn bản cho mọi người

 • 24/12/2017
 • 0
Thiền căn bản cho mọi người   Thiền Minh sát là một trong những phương pháp thiền cơ bản, thực hành phương pháp thiền này giúp thiền sinh có một cách hiểu đúng đắn về bản chất của tinh thần và thể ...

Tĩnh Mặc

 • 24/12/2017
 • 0
Tĩnh Mặc 1) Nhân duyên tại Sàvatthi... 2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy trú tâm, dán tâm vào tỉnh mặc. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có tỉnh mặc hiểu biết một cách như thật. 3) Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc ...

Thở Thiền- Tự cứu mạng

 • 24/12/2017
 • 0
Thở Thiền - Tự cứu mạng   Cách đây vài năm, khi tôi đang còn chủ trương một chương trình có tính cách thiện nguyện và phải trang trải và chi tiêu rất nhiều cho chương trình này, trong khi không có ...

Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?

 • 24/12/2017
 • 0
Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?   Như chúng ta đã được biết, quá trình đi đến giác ngộ của đức Phật đều phải trải qua tất cả các bước theo quy luật của tự nhiên của ...