Biết Đủ Thường Vui

 • 24/12/2017
 • 0
Biết Đủ Thường Vui Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua phát tâm hành pháp bố thí, mở kho ban phát của cải cho nhân dân. Bấy giờ Đức Phật quán sát nhân duyên biết có thể độ ...

Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, hoa mỹ, họ sẽ lóng tai

 • 24/12/2017
 • 0
Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, hoa mỹ, họ sẽ lóng tai   Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, họ sẽ không nghe ...

Hãy Tinh Tấn Không Ngừng

 • 24/12/2017
 • 0
Hãy Tinh Tấn Không Ngừng Thiền Sư Webu Sayadaw Giác Niệm dịch   Thiền Sư Webu Sayadaw   Sơ lược tiểu sư Thiền Sư Webu Sayadaw (1896-1977): Ngài Thiền sư Webu Sayadaw sinh vào ngày 17/2/1896 tại làng Ingyinbin, gần Shwebo miền thượng Miến Ðiện. Ngài thọ ...

Ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ

 • 24/12/2017
 • 0
Ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ     Ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự ...

Người ác & người thiện

 • 24/12/2017
 • 0
Người ác & người thiện   Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Rồi Thôn trưởng Canda đi đến. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người được gọi là tàn bạo, có người được gọi ...

Cải thiện công việc bằng chánh niệm

 • 24/12/2017
 • 0
Cải thiện công việc bằng chánh niệm   GNO - Một nghiên cứu mới cho thấy chánh niệm ở nơi làm việc có thể làm giảm mức độ kiệt sức xúc cảm, giúp giữ thăng bằng cảm xúc và làm tăng sự ...

PHÁP ĐỘ

 • 24/12/2017
 • 0
PHÁP ĐỘ         Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai muốn tu thành Phật phải tu nhiều pháp độ. Người Phật tử tại gia hay xuất gia ai cũng từng ước nguyện thành Phật. Đức Phật tuyên bố: Như Lai ...

Giấc Mơ Lạc Quan Của Một Con Ong

 • 24/12/2017
 • 0
Giấc Mơ Lạc Quan Của Một Con Ong     "Ðêm sẽ qua, bình minh tươi đẹp sẽ đến, Vầng thái dương sẽ ló dạng, hoa sen sẽ nở nụ cười." Kẹt bên trong đóa hoa sen, ong suy nghĩ như vậy. Rồi đùng! đùng! Một ...

Thần chú linh nghiệm hàng phục rắn độc,

 • 24/12/2017
 • 0
Thần chú linh nghiệm hàng phục rắn độc, "rắn thần"   Đức Phật khẳng định: “Nếu các ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con rắn sẽ không cắn các ông, do vậy, bắt ...

Con bò khóc

 • 24/12/2017
 • 0
Con bò khóc   Thiền sư Abrahm, viện chủ một thiền viện ở Perth, Australia             Hôm ấy tôi đến sớm để hướng dẫn lớp thiền của tôi ở một nhà tù có các biện pháp an ninh không chặt chẽ lắm. Một phạm ...