Đức Phật và cô gái điên

 • 24/12/2017
 • 0
Đức Phật và cô gái điên   Nghe những lời kệ của đức Phật, ngồi dưới chân Phật lúc này không còn là cô gái điên vừa khóc lóc vừa chạy khắp nơi nữa mà là một Patacara đã ngộ đạo. Trốn nhà theo ...

Buông

 • 24/12/2017
 • 0
Buông   Buông có hai nghĩa hay hai cách: 1) Buông là loại bỏ một trạng thái, một điều kiện, một tình huống (hay hoàn cảnh) nào đó. Ví dụ như buông đi một nỗi buồn, hủy bỏ một hợp đồng, rút ra ...

Bát Phong

 • 24/12/2017
 • 0
1) Lợi Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đở phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu ...

Đức Phật dạy con như thế nào

 • 24/12/2017
 • 0
Đức Phật dạy con như thế nào   Tiến sĩ Gil Fronsdal hiện đang giảng dạy Thiền tại Insight Meditation Center ở Redwood City, California, Hoa Kỳ. Ông có vợ và hai con. Với ông, Đức Phật là một bậc thầy, một ...

5 Chướng Ngại Trong Tu Thiền

 • 24/12/2017
 • 0
Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền   Chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát tuệ giải thoát thường có dạng của một trong năm loại triền cái hay chướng ngại. “Triền cái” là sự ngăn che, ...

Bản Thể của Tâm (Tâm Thể)

 • 24/12/2017
 • 0
Bản Thể của Tâm (Tâm Thể)   "Tâm có thể đi dạo xa, nó đi lang thang một mình. Nó chẳng có hình dạng vật chất, và trú sở của nó ở trong hang động.", theo một câu thơ trong Kinh Pháp ...

Vẻ đẹp diệu kỳ “phía trong” ngọc Xá lợi

 • 24/12/2017
 • 0
Vẻ đẹp diệu kỳ “phía trong” ngọc Xá lợi   Ngọc Xá lợi là một bảo vật vô giá của Phật giáo.  Đối với người con Phật, cúng dường Xá lợi cũng chính là cúng dường trực tiếp đức Phật và đạt ...

Hai sự cúng dường tối thượng cho Phật

 • 24/12/2017
 • 0
Hai sự cúng dường tối thượng cho Phật Trong muôn vàn sự cúng dường, có hai sự cúng dường rất đơn sơ, bình dị nhưng đã đi vào lịch sử và được chính đức Phật khẳng định là có nhiều phước ...

SÂN HẬN LUÔN LÀM KHỔ TÔI

 • 24/12/2017
 • 0
SÂN HẬN LUÔN LÀM KHỔ TÔI     Trong số tất cả những cảm xúc tiêu cực tai hại của chúng ta, sân hận rõ ràng là cái càm xúc nguy hiểm nhất vì nó không chỉ gây hại cho người khác mà ...

Biết Đủ Thường Vui

 • 24/12/2017
 • 0
Biết Đủ Thường Vui Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua phát tâm hành pháp bố thí, mở kho ban phát của cải cho nhân dân. Bấy giờ Đức Phật quán sát nhân duyên biết có thể độ ...