Biết đủ

 • 24/12/2017
 • 0
Biết đủ     Một thời Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn?   Trong các ...

108 LỜI TỰ TẠI của Pháp Sư Thánh Nghiêm

 • 24/12/2017
 • 0
108 LỜI TỰ TẠI của Pháp Sư Thánh Nghiêm       HT Thích Thánh Nghiêm (1930-2009)     Hội Cơ Kim Giáo Dục Thánh Nghiêm Đài Loan xuất bản, tháng 12 năm 2008 - Thích Hải Châu chuyển ngữ     I. XÂY DỰNG NHÂN PHẨM 1. Điều mình cần thì ...

Trú Xứ của Một Vị Tỳ-kheo

 • 24/12/2017
 • 0
Trú Xứ của Một Vị Tỳ-kheo   Trong bài kinh từ Mahāvagga của Tương Ưng Kinh(Saṃyutta Nikāya) Đức Phật nói:   ‘Này các Tỳ kheo, xưa có một con chim ưng cái bất ngờ lao xuống và chộp được một con chim cút. Rồi con chim cút, ...

Tượng Pháp

 • 24/12/2017
 • 0
  Tượng Pháp     5) Này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Kassapa khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất. 6) Ví như, này Kassapa, vàng ...

Rắn Đen và Nữ Nhân

 • 24/12/2017
 • 0
(IX) (229) Rắn Ðen (1) 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? 2. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các Tỷ-kheo, có ...

Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc

 • 24/12/2017
 • 0
Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc     Mỗi con người cuộc sống không thể tách rời xã hội bởi những bổn phận, trách nhiệm Xã hội ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn nạn, mà ...

Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo

 • 24/12/2017
 • 0
Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo   "-- Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn: ‘Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, ...

Cuộc đời đức Phật qua tranh

 • 24/12/2017
 • 0
Cuộc đời đức Phật qua tranh                                                                                                                                                                                                                                                 (sưu tầm)   www.sukhatravel.com www.dulichsukha.com www.hanhhuongtravel.com www.hanhhuongdulich.com www.hanhhuonggiare.com      

Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng

 • 24/12/2017
 • 0
Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng   1) Tại Sàvatthi.   2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.   3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: -- ...

Pháp & tợ pháp

 • 24/12/2017
 • 0
Pháp & tợ pháp   Lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, Ngài đã khuyên đệ tử dựa theo 4 điều y cứ (tứ y) để tu hành liễu thoát sanh tử, trong đó điều đầu tiên là “Y pháp bất y nhân”. ...