DÂNG HƯƠNG- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

 • 24/12/2017
 • 0
DÂNG HƯƠNG   Tác giả: Đài Loan NXB: DPA Diễn đọc: Taiwan          

Bài Hòa Tấu Sám Hối

 • 24/12/2017
 • 0
Bài Hòa Tấu "SÁM HỐI"       往昔所造諸惡業。 Wǎng xī suǒ zào zhu è yè.  皆由無始貪瞋痴。 Jie yóu wú shĭ tan chen chi  從身語意之所生。 Cóng shen yŭ yì zhi suǒ sheng 一切罪障皆懺悔。 Yi qie zuì zhàng jie chàn huĭ Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham - ...

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 01

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 01   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan            

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

 • 24/12/2017
 • 0
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)       長相思其二 日色欲盡花含煙,  月明如素愁不眠。  趙瑟初停鳳凰柱,  蜀琴欲奏鴛鴦絃。  此曲有意無人傳,  願隨春風寄燕然。  憶君迢迢隔青天,  昔時橫波目,  今作流淚泉。  不信妾腸斷,  歸來看取明鏡。   Trường tương tư kỳ 2 Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,  Nguyệt minh như tố sầu bất miên.  Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,  Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.  Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,  Nguyện tuỳ ...

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 02

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 02   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan       dulichsukha.com

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 03

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 03   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan