The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 01

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 01   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan            

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)

 • 24/12/2017
 • 0
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (ĐÀN NHỊ)       長相思其二 日色欲盡花含煙,  月明如素愁不眠。  趙瑟初停鳳凰柱,  蜀琴欲奏鴛鴦絃。  此曲有意無人傳,  願隨春風寄燕然。  憶君迢迢隔青天,  昔時橫波目,  今作流淚泉。  不信妾腸斷,  歸來看取明鏡。   Trường tương tư kỳ 2 Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,  Nguyệt minh như tố sầu bất miên.  Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,  Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.  Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,  Nguyện tuỳ ...

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 02

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 02   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan       dulichsukha.com

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 03

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 03   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan      

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 04

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 04   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan        

The Fragrant Pharmacy Spirit Music – 05

 • 24/12/2017
 • 0
The Fragrant Pharmacy Spirit Music - 05   Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Đài Loan    

Niềm An Vui

 • 24/12/2017
 • 0
Niềm An Vui   Tác giả: Vũ Ngọc Toản NXB: DPA Diễn đọc: Nhiều ca sỹ    

Buddhist Instrument

 • 24/12/2017
 • 0
Buddhist Instrument Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Nhạc cụ          

Nhạc Thiền mp3

 • 24/12/2017
 • 0
            Nhạc Thiền Tổng Hợp  

Medition For Body and Soul (VOL 1)

 • 24/12/2017
 • 0
Medition For Body and Soul (VOL 1) NXB: Trung Tâm DPA Diễn đọc: Đài Loan