Niềm An Vui

 • 24/12/2017
 • 0
Niềm An Vui   Tác giả: Vũ Ngọc Toản NXB: DPA Diễn đọc: Nhiều ca sỹ    

Buddhist Instrument

 • 24/12/2017
 • 0
Buddhist Instrument Tác giả: Taiwan NXB: DPA Diễn đọc: Nhạc cụ          

Nhạc Thiền mp3

 • 24/12/2017
 • 0
            Nhạc Thiền Tổng Hợp  

Medition For Body and Soul (VOL 1)

 • 24/12/2017
 • 0
Medition For Body and Soul (VOL 1) NXB: Trung Tâm DPA Diễn đọc: Đài Loan    

Nhạc Phật Giáo mp3

 • 24/12/2017
 • 0
             Nhạc Phật Giáo  

Medition For Body and Soul (VOL 2)

 • 24/12/2017
 • 0
Medition For Body and Soul (VOL 2)   NXB: Trung Tâm DPA Diễn đọc: Đài Loan  

LIÊN HOA- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

 • 24/12/2017
 • 0
LIÊN HOA- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN                

Medition For Body and Soul (VOL 3)

 • 24/12/2017
 • 0
Medition For Body and Soul (VOL 3)   NXB: Trung Tâm DPA Diễn đọc: Đài Loan    

DÂNG HƯƠNG- NHẠC HOÀ TẤU PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

 • 24/12/2017
 • 0
DÂNG HƯƠNG   Tác giả: Đài Loan NXB: DPA Diễn đọc: Taiwan          

Bài Hòa Tấu Sám Hối

 • 24/12/2017
 • 0
Bài Hòa Tấu "SÁM HỐI"       往昔所造諸惡業。 Wǎng xī suǒ zào zhu è yè.  皆由無始貪瞋痴。 Jie yóu wú shĭ tan chen chi  從身語意之所生。 Cóng shen yŭ yì zhi suǒ sheng 一切罪障皆懺悔。 Yi qie zuì zhàng jie chàn huĭ Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham - ...