[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Ngọc Mỹ        

Kinh Tụng

 • 24/12/2017
 • 0
Kinh Tụng           MORNING CHANTING THAILAND     Evening Chanting Thailand สวดมนต์ทำวัตรเย็น Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa The Chant of metta ( Lyrics: Pali & Eng) Kinh Pali Tam Bảo giọng Ấn Độ - Blessing For The Sick (Pali Chanting)   Om Mani Padme Hum Chú ...

Tình Người

 • 24/12/2017
 • 0
Tình Người Tác giả: HT.Thích Nhất Hạnh Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Ngân, Minh Thảo Thực hiện: Diệu Pháp Âm  

[ Sách nói] SUỐI NGUỒN TÂM LINH

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] SUỐI NGUỒN TÂM LINH   Tác giả: Ajahn Chah Dịch: Minh Vi Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kiều Hạnh           Ajahn Chah   BÌA SÁCH      

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 2

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 2   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ        

Sách nói: KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)

 • 24/12/2017
 • 0
Sách nói: KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)               DIỄN ĐỌC KINH PHÁP CÚ - ĐĂNG HỌC - LÂM ÁNH NGỌC Với tranh thư pháp (Phần 1)       DIỄN ĐỌC KINH PHÁP CÚ - ĐĂNG HỌC - LÂM ÁNH NGỌC - P2 Với tranh thư pháp (Phần ...

Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

 • 24/12/2017
 • 0
Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát   Tác giả: Bhikkhu Dick Silaratano NXB: Hồng Đức Dịch: PT Diệu Hạnh Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Chúc Sen Nguồn: Diệu Pháp Âm       Gồm 16 chương

[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG   Tác giả: Achaan Chah Dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai           Achaan Chah        

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Đoàn Yên Linh        

Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN

 • 24/12/2017
 • 0
Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN Tác giả : Sayadaw U Jotika Dịch giả : Thích Tâm Pháp   Bìa sách:       Nghe trọn quyển sách: