Sách nói: KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)

 • 24/12/2017
 • 0
Sách nói: KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)               DIỄN ĐỌC KINH PHÁP CÚ - ĐĂNG HỌC - LÂM ÁNH NGỌC Với tranh thư pháp (Phần 1)       DIỄN ĐỌC KINH PHÁP CÚ - ĐĂNG HỌC - LÂM ÁNH NGỌC - P2 Với tranh thư pháp (Phần ...

Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

 • 24/12/2017
 • 0
Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát   Tác giả: Bhikkhu Dick Silaratano NXB: Hồng Đức Dịch: PT Diệu Hạnh Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Chúc Sen Nguồn: Diệu Pháp Âm       Gồm 16 chương

[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG   Tác giả: Achaan Chah Dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai           Achaan Chah        

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Đoàn Yên Linh        

Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN

 • 24/12/2017
 • 0
Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN Tác giả : Sayadaw U Jotika Dịch giả : Thích Tâm Pháp   Bìa sách:       Nghe trọn quyển sách:      

Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo

 • 24/12/2017
 • 0
Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo   Tác giả: Hạnh Đoan Ấn hành: NXB Phương Đông Giọng đọc: Hướng Dương Thực hiện: Hạnh An - Hướng Dương    

[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI   Tác giả: Jack Korfeld Dịch: ĐĐ Thích Thiện Minh Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ           Bìa sách  

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai        

[ Sách nói] DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

 • 24/12/2017
 • 0
DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ   Do Trung tâm DIỆU PHÁP ÂM thực hiện và phổ biến Gồm 7 phần       Phần 1     Phần 2         Phần 3         Phần 4       Phần 5           Phần 6       Phần 7        

An Lạc Từ Tâm

 • 24/12/2017
 • 0
  An Lạc Từ Tâm Tác giả: Hòa Thượng THÍCH THÁNH NGHIÊM