[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI   Tác giả: Jack Korfeld Dịch: ĐĐ Thích Thiện Minh Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ           Bìa sách  

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai        

[ Sách nói] DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

 • 24/12/2017
 • 0
DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ   Do Trung tâm DIỆU PHÁP ÂM thực hiện và phổ biến Gồm 7 phần       Phần 1     Phần 2         Phần 3         Phần 4       Phần 5           Phần 6       Phần 7        

An Lạc Từ Tâm

 • 24/12/2017
 • 0
  An Lạc Từ Tâm Tác giả: Hòa Thượng THÍCH THÁNH NGHIÊM    

[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ   Tác giả: Thiền Sư Sayadaw U Jotika NXB: DPA Dịch: Tỳ Kheo Tâm Pháp Diễn đọc: Giác Duyên, Huy Hồ           TÁC GIẢ: Thiền Sư Sayadaw U Jotika         BÌA SÁCH:    

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Đại Quốc, Thanh Thuyết, Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ    

[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề   Tác Giả: Budhhadasa Bhikkhu Chuyển ngữ: Hoang Phong Người đọc: Trung tâm Diệu Pháp Âm        Tác giả:                      Budhhadasa Bhikkhu   Bìa sách:            

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ, Đại Quốc                               TẬP 1                                                             

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim Phụng    

[ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền)

 • 24/12/2017
 • 0
 [ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền) Tác giả: Thiền Sư Ajahn Brahm Dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai Diễn đọc: Giác Duyên, Thy Mai, Huy Hồ         Tác giả: Thiền Sư Ajahn Brahm         Bià sách: