[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ, Đại Quốc                               TẬP 1                                                             

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim Phụng    

[ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền)

 • 24/12/2017
 • 0
 [ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền) Tác giả: Thiền Sư Ajahn Brahm Dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai Diễn đọc: Giác Duyên, Thy Mai, Huy Hồ         Tác giả: Thiền Sư Ajahn Brahm         Bià sách:  

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 2

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 2   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ, Đại Quốc                                  

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 2

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 2   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Nguyễn Vinh          

[ Sách nói] CĂN BẢN THIỀN MINH SÁT

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] CĂN BẢN THIỀN MINH SÁT   Tác giả: Mahasi Sayadaw NXB: DPA Dịch: Thiện Anh Phạm Phú Luyện Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Châu, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Thùy Tiên, Nguyễn Phú         Tác giả: Mahasi Sayadaw     Bià sách:          

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Kim Phụng, Thy Mai, Huy Hồ, Thùy Anh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ              

[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 2

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 2   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim Phụng    

[ Sách nói] THIỀN QUÁN VỀ ĐẠO PHẬT

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] THIỀN QUÁN VỀ ĐẠO PHẬT   Tác giả: Ni Sư Ayya Khema NXB: DPA Dịch: Hoàng Yến và Thanh Long Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Nam Trung, Thanh Hồng, Trần Vũ, Thùy Tiên, Nguyễn Phú, Ngọc Châu, Quốc Tín, ...

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 4

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 4   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ