[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRUNG BỘ TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ    

[ Sách nói] An Lạc Từ Tâm

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] An Lạc Từ Tâm   Tác giả: HT Thích Thánh Nghiêm dịch: Thích Quang Định NXB: DPA Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung.           Tác giả: HT Thích Thánh Nghiêm     Bìa sách       Bộ sách của HT Thánh Nghiêm      

[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ                      

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Thùy Anh , Ngọc Mỹ          

Trình Pháp Với Ngài Kim Triệu

 • 24/12/2017
 • 0
Trình Pháp Với Ngài Kim Triệu Tại Chùa Thiên Chúc Hà Tiên Kiên Giang       Ngày thứ nhất     Ngày thứ 2         Ngày thứ 3       Ngày thứ 4         Ngày thứ 5    

[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 2

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 2   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Nguyễn Vinh        

Tuyển tập VCD các bài pháp do Thượng Tọa Tiến Sỹ Thích Thiện Minh thuyết giảng

 • 24/12/2017
 • 0
Tuyển tập VCD các bài pháp do Thượng Tọa Tiến Sỹ  Thích Thiện Minh thuyết giảng   Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ       Chữ Tâm Trong Phật Giáo       Quả Báu Sa Môn       Ứng dụng tứ vô lượng tâm trong cuộc sống       Sống và chết       Hương thơm ...

[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TIỂU BỘ TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Thùy Anh, Hùng Thanh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ          

[ Sách nói] CHÁNH NIỆM THỰC TẬP THIỀN QUÁN

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] CHÁNH NIỆM THỰC TẬP THIỀN QUÁN   Tác giả: Ven. Henepola Gunaratana Dịch: Nguyễn Duy Nhiên Diễn đọc: Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh       TÁC GIẢ: Ven. Henepola Gunaratana       BÌA SÁCH:  

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 1   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Ngọc Mỹ