[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 3   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Đoàn Yên Linh        

Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN

 • 24/12/2017
 • 0
Sách nói: CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN Tác giả : Sayadaw U Jotika Dịch giả : Thích Tâm Pháp   Bìa sách:       Nghe trọn quyển sách:      

Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo

 • 24/12/2017
 • 0
Nhát Kiếm Sau Cùng-Ngụ Ngôn Phật Giáo   Tác giả: Hạnh Đoan Ấn hành: NXB Phương Đông Giọng đọc: Hướng Dương Thực hiện: Hạnh An - Hướng Dương    

[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI   Tác giả: Jack Korfeld Dịch: ĐĐ Thích Thiện Minh Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ           Bìa sách  

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 4   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai        

[ Sách nói] DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

 • 24/12/2017
 • 0
DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ   Do Trung tâm DIỆU PHÁP ÂM thực hiện và phổ biến Gồm 7 phần       Phần 1     Phần 2         Phần 3         Phần 4       Phần 5           Phần 6       Phần 7        

An Lạc Từ Tâm

 • 24/12/2017
 • 0
  An Lạc Từ Tâm Tác giả: Hòa Thượng THÍCH THÁNH NGHIÊM    

[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ   Tác giả: Thiền Sư Sayadaw U Jotika NXB: DPA Dịch: Tỳ Kheo Tâm Pháp Diễn đọc: Giác Duyên, Huy Hồ           TÁC GIẢ: Thiền Sư Sayadaw U Jotika         BÌA SÁCH:    

[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] KINH TƯƠNG ƯNG TẬP 5   Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Đại Quốc, Thanh Thuyết, Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ    

[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

 • 24/12/2017
 • 0
[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề   Tác Giả: Budhhadasa Bhikkhu Chuyển ngữ: Hoang Phong Người đọc: Trung tâm Diệu Pháp Âm        Tác giả:                      Budhhadasa Bhikkhu   Bìa sách: