Sách Nói
Vị giám đốc hiệu quả

Vị giám đốc hiệu quả

Tác giả: Ken Blanchard & Steve Gottry

Xem tiếp
Vị giám đốc một phút và con khỉ

Vị giám đốc một phút và con khỉ

Tác giả: Kenneth Blanchard

William Oncken, Jr.

Hal Burrows

Xem tiếp
Bí Mật Của May Mắn

Bí Mật Của May Mắn

Tác giả: Alex Rovira & Fernando Trias de Bes
Tổng hợp và Biên dịch: First News,Nguyễn Văn Phước,Khánh Thủy,Tâm Hằng,Thảo Nguyên
NXB Tổng Hợp TP.HCM
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Xem tiếp
Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả

Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả

Tác giả: J.P.Vaswani
Người dịch: Minh Tâm,An Bình
Ấn hành: NXB Tổng Hợp TP.HCM & First News
Người đọc: Hoàng Anh
Thực hiện: Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù 

Xem tiếp
Cuộc sống không giới hạn

Cuộc sống không giới hạn

Tác giả: Nick Vujicic
Người dịch: Nguyễn Bích Lan
Biên tập: Đỗ Hùng
Ấn hành: NXB Tổng Hợp TP.HCM & First News
Người đọc: Hướng Dương

Xem tiếp
Khi Bạn Chỉ Có Một Mình

Khi Bạn Chỉ Có Một Mình

Tác giả: Jack Canfield

Xem tiếp
Tiểu sử Barack Obama

Tiểu sử Barack Obama

Tác giả: Joann F.Price

Xem tiếp
99 điều không đáng bận tâm

99 điều không đáng bận tâm

Biên dịch: Thu Nhi
Ấn hành: NXB Trẻ
Người đọc: Đỗ Thụy
Thực hiện: Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù

Xem tiếp
10 điều tạo nên số phận

10 điều tạo nên số phận

Tác giả: David Simon, M.D

Xem tiếp
Phút nhìn lại mình

Phút nhìn lại mình

Tác giả: Spencer Johnson 

Xem tiếp
Dám Chấp Nhận

Dám Chấp Nhận

Tác giả: Ernie Carwile

Xem tiếp
Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Xem tiếp