Phật Học - Thiền Định
Não Bộ Trong Lúc Thiền Định

Não Bộ Trong Lúc Thiền Định

Một trong những lãnh vực nghiên cứu thú vị nhất về tác động của việc thăm dò khả năng biến đổi thật sự của cấu trúc não bộ nhờ thực hành thiền định. Nhiều nhà nghiên cứu thần kinh học đã chứng tỏ rằng hoạt động ở một số vùng của não bộ trong lúc thiền định thực sự có khác biệt nơi những người thiền định đều đặn, và những bằng chứng mới nhất cho rằng những biến đổi ấy có thể xảy ra trong khoảng thời gian ít hơn tám tuần.

Xem tiếp
Tại sao Phật tử tránh xa sự chấp trước

Tại sao Phật tử tránh xa sự chấp trước

Bạn có thể đã nghe rằng Phật tử nên tránh xa những sự chấp trước. Điều này nghe có vẻ rất khó chịu. Có phải chăng người Phật tử phải từ bỏ bạn bè và những người ta thương?

Xem tiếp
Lời Phật dạy về lòng từ

Lời Phật dạy về lòng từ

Không chấp vào tà kiến mà nhận biết với đức hạnh viên mãn và khuất phục được ham muốn dục lạc, người như thế sẽ không còn nhập vào bào thai.

Xem tiếp
Bữa ăn cuối cùng của đức Phật

Bữa ăn cuối cùng của đức Phật

Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của Ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn tạo phước đức cho Thuần Đà nên Ngài quyết định dùng bữa ăn do Thuần Đà cúng dường...

Xem tiếp
Công phu niệm Phật

Công phu niệm Phật

Niệm Phật là một trong những pháp môn tu tập có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, đem lại niềm an vui giải thoát cho tự thân và cho cả cuộc đời.
Xem tiếp
Thần chú linh nghiệm hàng phục rắn độc,

Thần chú linh nghiệm hàng phục rắn độc,

Đức Phật khẳng định: “Nếu các ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con rắn sẽ không cắn các ông, do vậy, bắt đầu từ nay, hãy tu tập từ tâm như vậy đối với bốn loại vua rắn”.

Xem tiếp
Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, hoa mỹ, họ sẽ lóng tai

Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, hoa mỹ, họ sẽ lóng tai

Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, họ sẽ không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ không lóng tai;...

Xem tiếp
Đức Phật dạy con như thế nào

Đức Phật dạy con như thế nào

Ngày nay, hầu như  người Phật tử nào  cũng biết rằng thái tử Tất Đạt Đa, sau này là Đức Phật, đã lìa bỏ tổ ấm của mình để đi tìm con đường giải thoát không lâu sau cái ngày La Hầu La, đứa con trai duy nhất của Ngài, chào đời.

Xem tiếp
Thịt Đứa Con

Thịt Đứa Con

...Hai vợ chồng người ấy suy nghĩ: "Ðồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, khánh tận; còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua; vậy chúng ta hãy giết đứa con một, khả ái, dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết hại".
Xem tiếp
Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo

Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo

"-- Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn: ‘Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thể lấy sức lực của người, tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được; nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ’. Như vậy, này Moggallàna, là sự tinh cần, tinh tấn".

Xem tiếp
Biết đủ

Biết đủ

Một thời Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn?

Xem tiếp
Lược sử Nữ tôn giả Mahàpajàpati Gotami

Lược sử Nữ tôn giả Mahàpajàpati Gotami

Câu chuyện xúc động về di mẫu Mahàpajàpati Gotami (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) bắt đầu từ rất xa xưa, thuở Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế.

Xem tiếp
Tôn giả Nan Đà

Tôn giả Nan Đà

Một thời đức Phật ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Một hôm vào buổi sáng, Tỳ Kheo Nan Đà mặc áo sặc sỡ, đi giày viền vàng, lại vẽ mặt, trông rất kỳ đặc khác thường, ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực.

Xem tiếp
ANGULIMALA – Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

ANGULIMALA – Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

huở xa xưa có một chàng trai con của một vị Bà la môn (giai cấp “tu sĩ” cao nhất ở Ấn Độ) sống dưới triều đại vua Pasenadi, thuộc vương quốc Kosala. Tên của chàng là ahimsaka (người thất bại). Chàng được gởi đến thành phố Taxila để học hành.

Xem tiếp
Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?

Đức Phật thuyết pháp gì khi thăm đệ tử bị bệnh?

Như chúng ta đã được biết, quá trình đi đến giác ngộ của đức Phật đều phải trải qua tất cả các bước theo quy luật của tự nhiên của vũ trụ từ thấp đến cao. Không phải hô biến từ không thành có, từ phàm phu hóa thánh hiền chỉ trong một sát na, mà đó là thành quả đức Phật đã tu tập từ vô lượng kiếp.

Xem tiếp