Lễ hội té nước ở Lào

Lễ hội té nước là một trong những lễ hội văn hoá truyền thống của các nước Đông Nam Á. Người Lào gọi Tết té nước là Bunpimay. Đây là lễ hội mang tính tín ngưỡng, thay cho lời chúc may mắn đầu năm.

Lễ hội té nước là một trong những lễ hội văn hoá truyền thống của các nước Đông Nam Á. Người Lào gọi Tết té nước là Bunpimay. Đây là lễ hội mang tính tín ngưỡng, thay cho lời chúc may mắn đầu năm.

Anh XianPhon cho biết: "Tết Bunpimay thường diễn ra trong 3 ngày, Theo truyền thống thì lễ té nước sẽ diễn ra vào ngày thứ 3 của Tết, tuy nhiên việc té nước rất vui và hấp dẫn nên lớp trẻ chúng tôi thường tiến hành nhiều ngày trong dịp Tết".

 Tết Bunpimay thường diễn ra trong ba ngày, từ 13 đến 15/4 hàng năm theo Phật lịch. Ngày thứ nhất và ngày thứ 2 là các hoạt động mang tính nghi lễ. Phần hội bắt đầu vào ngày cuối cùng với nhiều hoạt động tưng bừng khắp nơi. Lễ hội ở Lào thường được gọi là Bun. Bun có nghĩa là làm phúc, làm phúc để được hưởng phúc. Trước khi té nước cho nhau, người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành. Để tỏ lòng tôn kính người trẻ tuổi té nước những người lớn tuổi để chúc sống lâu và thịnh vượng. Bạn bè té nước vào nhau. Họ không chỉ té nước vào người mà còn vào nhà cửa, đồ thờ cúng, súc vật và công cụ sản xuất.

Chị ChanThaPhong Bunxanít cho biết: "Bây giờ chúng tôi té nước trong nhiều ngày, những ngày đầu, tôi té cho mọi người hoặc mọi người té nước cho tôi thì nó có nghĩa là gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ. Còn ngày cuối cùng của Tết, chúng ta té nước cho nhau có nghĩa là cùng chúc một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc".

 

Một số hình ảnh của lễ hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sưu tầm)

www.hanhhuongdulich.com