Hành Hương Nước Ngoài

CAMPUCHIA – LÀO - THÁI LAN

CAMPUCHIA – LÀO - THÁI LAN

Giá từ: 7.900.000 vnđ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Ô tô, Tàu hỏa

Khách sạn:

Currently 1.67/1

SIHANOUK VILLE – NÚI TÀ LƠN (BOKOR)

SIHANOUK VILLE – NÚI TÀ LƠN (BOKOR)

Giá từ: 3.690.000 vnđ/khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

Currently 1.00/1

CAMPUCHIA – LÀO - THÁI LAN – MIẾN…

CAMPUCHIA – LÀO - THÁI LAN – MIẾN ĐIỆN.

Giá từ: 15.900.000 vnđ/khách

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

Currently 1.67/1

SINGAPORE - SENTOSA

SINGAPORE - SENTOSA

Giá từ: 10.990.000 vnđ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay, Ô tô

Khách sạn:

Currently 1.67/1

VIỆT NAM - CAMPUCHIA - LÀO -THÁI LAN

VIỆT NAM - CAMPUCHIA - LÀO -THÁI LAN

Giá từ: 5.400.000 vnđ / khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

Currently 1.67/1

THIÊN ĐƯỜNG MALAYSIA

THIÊN ĐƯỜNG MALAYSIA

Giá từ: 10.900.000 vnđ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn:

Currently 1.67/1