SUKHA TRAVEL CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng mùa hạ, thời gian bắt đầu từ sau ngày Đại Lễ Phật Đản – Rằm tháng Tư (Âm lịch) cho đến ngày Đại Lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy (Âm lịch) hằng năm. Đây là truyền thống tu học có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, giúp cho chư Tôn đức Tăng Ni được kiết giới tịnh tu, trau giồi giới định tuệ. cúng dường trường hạ

Hàng năm, công ty Sukha Travel vẫn duy trì tổ chức cúng dường trường hạ trong mùa An cư kiết hạ đến chư hành giả Tăng Ni tại các tòng lâm tự viện. Vừa qua, Trưởng Ban từ thiện Sukha Travel đã tổ chức đoàn Phật tử TP.HCM đến các trường hạ từ tỉnh Bình Thuận đến Quảng Trị để cúng dường chư tôn đức.

Theo đó, đoàn đã cúng dường chư hành giả Tăng NI an cư tại 44 trường hạ, các Trường Trung cấp Phật học và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Tổng tịnh tài là 464 triệu đồng và nhiều tịnh vật do các Phật tử trong và ngoài nước dâng cúng. cúng dường trường hạ

Đây cũng là duyên lành để hàng Phật tử có cơ hội gieo trồng ruộng phước, cúng dường Tam bảo. Cúng dường là một trong các pháp tu tạo công đức phước báu đệ nhất, cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni an cư tịnh tu tam vô lậu học để Tam Bảo được trường tồn ở thế gian, để gieo duyên với Phật pháp và nhận được sự giáo huấn của chư Tôn đức Tăng Ni, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm để tránh tạo phải nhân xấu ác trong hiện tại và tương lai đạt được sự an vui hạnh phúc. Đó là kim chỉ nam, là hành trang trên bước đường tu học của người Phật tử tại gia.