Băng Giảng - Kinh Tụng
[ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền)

[ Sách nói] Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ ( Cẩm Nang Của Người Tu Thiền)

Thiền Sư Ajahn Brahm
Nguyên Nhật Trần Như Mai

Giác Duyên, Thy Mai, Huy Hồ

Xem tiếp
[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

[ Sách nói] Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Tác Giả: Budhhadasa Bhikkhu

Chuyển ngữ: Hoang Phong

Người đọc: Trung tâm Diệu Pháp Âm 

Xem tiếp
[ Sách nói] DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

[ Sách nói] DIỄN ĐỌC TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

Do Trung tâm DIỆU PHÁP ÂM thực hiện và phổ biến

Gồm 7 phần

Xem tiếp
[Sách nói] CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN

[Sách nói] CHÁNH NIỆM-NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Tác giả : Sayadaw U Jotika

Dịch giả : Thích Tâm Pháp

Xem tiếp
[Sách nói]  KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)

[Sách nói] KINH PHÁP CÚ (trọn bộ)

Tổng họp các Nguồn đọc sách KINH PHÁP CÚ; với hình ảnh đẹp, âm thanh tuyệt hảo trên nền nhạc nhẹ nhàng. Đặc biệt có hình ảnh tranh THƯ PHÁP CHỮ KINH PHÁP CÚ độc đáo.

Xem tiếp
Tuyển tập VCD các bài pháp do Thượng Tọa Tiến Sỹ  Thích Thiện Minh thuyết giảng

Tuyển tập VCD các bài pháp do Thượng Tọa Tiến Sỹ Thích Thiện Minh thuyết giảng

Tuyển tập VCD các bài pháp do Thượng Tọa Tiến Sỹ  Thích Thiện Minh thuyết giảng

Xem tiếp