Băng Giảng - Kinh Tụng
[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 2

[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 2

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Nguyễn Vinh

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 1

[ Sách nói] KINH TRƯỜNG BỘ TẬP 1

Viện Nghiên Cứu PH-VN
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 4

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 4

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 3

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 3

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Kim Phụng, Thy Mai, Huy Hồ, Thùy Anh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 2

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 2

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ, Đại Quốc

 

Xem tiếp
[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1

[ Sách nói] KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
HT Thích Minh Châu

Huy Hồ, Đại Quốc

Xem tiếp
[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ

[ Sách nói] TUYẾT GIỮA MÙA HÈ

Thiền Sư Sayadaw U Jotika
DPA
Tỳ Kheo Tâm Pháp

Giác Duyên, Huy Hồ

Xem tiếp
[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI

[ Sách nói] NHỮNG VÌ THIỀN SƯ ĐƯƠNG THỜI

Jack Korfeld
ĐĐ Thích Thiện Minh

Huy Hồ, Ngọc Mỹ

Xem tiếp
[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG

[ Sách nói] MẶT HỒ TĨNH LẶNG

Achaan Chah
Tỳ khưu Khánh Hỷ

Huy Hồ, Thy Mai

Xem tiếp
[ Sách nói] SUỐI NGUỒN TÂM LINH

[ Sách nói] SUỐI NGUỒN TÂM LINH

Ajahn Chah
Minh Vi

Huy Hồ, Thy Mai, Kiều Hạnh

Xem tiếp
[ Sách nói] CHÁNH NIỆM THỰC TẬP THIỀN QUÁN

[ Sách nói] CHÁNH NIỆM THỰC TẬP THIỀN QUÁN

Ven. Henepola Gunaratana
Nguyễn Duy Nhiên

Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh

Xem tiếp
Trình Pháp Với Ngài Kim Triệu

Trình Pháp Với Ngài Kim Triệu

Tại Chùa Thiên Chúc Hà Tiên Kiên Giang

Xem tiếp
[ Sách nói] An Lạc Từ Tâm

[ Sách nói] An Lạc Từ Tâm

HT Thích Thánh Nghiêm dịch: Thích Quang Định
DPA
Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung.

Xem tiếp
[ Sách nói] THIỀN QUÁN VỀ ĐẠO PHẬT

[ Sách nói] THIỀN QUÁN VỀ ĐẠO PHẬT

Ni Sư Ayya Khema
DPA
Hoàng Yến và Thanh Long Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Nam Trung, Thanh Hồng, Trần Vũ, Thùy Tiên, Nguyễn Phú, Ngọc Châu, Quốc Tín, Tuấn Anh

Xem tiếp
[ Sách nói] CĂN BẢN THIỀN MINH SÁT

[ Sách nói] CĂN BẢN THIỀN MINH SÁT

Mahasi Sayadaw
DPA
Thiện Anh Phạm Phú Luyện Huy Hồ, Ngọc Châu, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Thùy Tiên, Nguyễn Phú

Xem tiếp